Kurssin I-osan palaute

Kurssipalautteen antoi 132 opiskelijaa.

Tänä keväänä kaikki kurssin tehtävät olivat samoja kuin viime syksynä, minkä ansiosta kaikki tehtävät olivat valmiina kurssin alkaessa ja niille voitiin asettaa yhteinen deadline. Palautteen perusteella yhteinen deadline oli hyvä ratkaisu ja teki kurssin aikataulusta sopivan joustavan.

Palautteessa tulee esille, että monet opiskelijat pitävät kurssia vaikeana eikä kurssin materiaali tunnu riittävältä. Ensi syksynä kurssi muuttuu uuden opetussuunnitelman myötä, minkä yhteydessä koetetaan parantaa materiaalin ja tehtävien yhteensopivuutta. Opetusvideot ovat saaneet hyvää palautetta ja suunnitelmana on tuottaa niitä lisää.

Ensi lukuvuosi on Tiran uudistumisen aikaa ja tältä ja aiemmilta kursseilta kerätty palaute auttaa uudistamaan kurssia hyvään suuntaan. Toisaalta Tira tulee olemaan myös tulevaisuudessa vaikeampi kurssi kuin monet tietojenkäsittelytieteen kurssit, koska algoritmien suunnittelu on vaikea aihepiiri.

Numeerinen palaute

Arvioi seuraavia väitteitä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä):

Kurssin raskaus (1 = turhan kevyt, 5 = turhan raskas):

Kurssin kokonaisarvosana:

Sanallinen palaute

Miten kehittäisit kurssia?

Muita huomioita