Kurssin II-osan palaute

Kurssipalautteen antoi 105 opiskelijaa.

Tira uudistuu ensi syksynä ja kurssia kehitetään palautteen perusteella. Tavoitteena on luoda uusi MOOC-materiaali, joka tukee paremmin kurssin suorittamista. Verrattuna nykyiseen materiaaliin tulee enemmän havainnollistavia esimerkkejä sekä neuvoja algoritmien suunnittelemiseen.

Kurssin tehtävät uudistuvat myös, ja niissä tavoitteena on selkeyttää tehtävänantoja sekä tuoda tehtävissä paremmin esille vaadittu algoritmin tehokkuus. Lisäksi erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että malliratkaisuja olisi helpompaa ymmärtää.

Yllä olevien muutosten tavoitteena on parantaa kurssin opetusta, mutta ei kuitenkaan vähentää aiheiden ja tehtävien vaikeutta eikä oman miettimisen osuutta. Muutokset vievät toivottavasti Tiraa parempaan suuntaan tulevaisuudessa.

Numeerinen palaute

Arvioi seuraavia väitteitä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä):

Kurssin raskaus (1 = turhan kevyt, 5 = turhan raskas):

Kurssin kokonaisarvosana:

Sanallinen palaute

Miten kehittäisit kurssia?

Muita huomioita