Binääripuun piirtäminen (Java)

Binääripuun rakenteen hahmottaminen on vähintäänkin vaikeaa katsomalla koodia, joka muodostaa binääripuun.

Apuun tulee seuraava koodi, joka piirtää binääripuun AWT- ja Swing-kirjastojen avulla. Kuten muutkin binääripuuhun liittyvät asiat, piirtäminen onnistuu kätevästi rekursion avulla.

import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class DrawTree extends JFrame {
  int width = 800;
  int height = 500;

  public DrawTree() {
     setSize(width,height);
     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
     setResizable(false);
     setLocationRelativeTo(null);
     setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    new DrawTree();
  }

  int count(Node node) {
    if (node == null) return 0;
    return count(node.left)+count(node.right)+1;
  }

  void drawTree(Node node, int x, int y, Graphics g) {
    if (node == null) return;
    g.fillOval(x-5,y-5,10,10);
    int space, newX, newY;
    if (node.left != null) {
      space = count(node.left.right);
      newX = x-(space+1)*30; newY = y+40;
      g.drawLine(x,y,newX,newY);
      drawTree(node.left,newX,newY,g);
    }
    if (node.right != null) {
      space = count(node.right.left);
      newX = x+(space+1)*30; newY = y+40;
      g.drawLine(x,y,newX,newY);
      drawTree(node.right,newX,newY,g);
    }
  }

  public void paint(Graphics g) {
    // tässä on binääripuu, joka halutaan piirtää
    Node tree = new Node(
      new Node(new Node(null,null),new Node(null,null)),
      new Node(new Node(null,null),new Node(null,null))
    );
    g.setColor(Color.BLACK);
    drawTree(tree,width/2,50,g);
  }
}