Kurssin I-osan palaute

Kurssipalautteen antoi 233 opiskelijaa.

Palautteen perusteella kurssi on tällä hetkellä melko toimiva kokonaisuus. Tänä syksynä kurssin tärkeimmät uudistukset ovat olleet luentojen sijasta viikoittaiset lyhyet opetusvideot sekä uusi tehtävien palautusjärjestelmä, joka sallii sekä Java- että Python-kieliset ratkaisut. Nämä uudistukset vaikuttavat palautteen perusteella onnistuneilta.

Selkeä kehityskohde kurssilla ovat ohjelmointitehtävien tehtävänannot: palautteen perusteella joidenkin tehtävien kuvausten tulisi olla selkeämpiä ja tehtäväpohjissa tulisi olla kattavampi valikoima testitapauksia. Lisäksi ihanteena olisi, että tehtäväpalvelin antaisi aina jonkin pienen testitapauksen, jos ratkaisussa on looginen virhe. Näitä asioita pyritään parantamaan kurssin II-osan aikana, joskin joissakin tapauksissa koodissa oleva bugi saattaa ilmetä vain suurilla syötteillä, jolloin siitä on vaikeaa antaa hyvää palautetta.

Osassa palautteita viikoittainen minimimäärä tehtävissä koettiin ankaraksi ja toivottiin esimerkiksi bonustehtäviä, joilla voisi hyvittää aiempien viikkojen tehtäviä. Nykyiseen arviointitapaan on päädytty kurssin aiempien vuosien kokemusten perusteella. Aiemmin arviointi perustui yhteispistemäärään, mutta tämä johti siihen, että merkittävä osa opiskelijoista jätti kokonaan välistä kurssin viimeiset viikot eivätkä kurssin tavoitteet toteutuneet. Nykyisen arviointitavan ongelma voi kuitenkin olla viikoittainen huoli kurssin läpipääsystä, ja asiaa mietitään taas uudestaan tulevilla kursseilla.

Kurssi kannustaa itsenäiseen algoritmien miettimiseen, mistä tuli kahdenlaista palautetta. Osa opiskelijoista pitää tätä erityisen hyvänä ja opettavaisena asiana kurssissa, kun taas osa opiskelijoista kokee, että kurssin materiaalin tulisi tarjota enemmän neuvoja tehtävien ratkaisemiseen. Tämä on selkeästi asia, missä ei voi miellyttää kaikkia. Kurssin linja ei ole muuttumassa tämän suhteen, koska kurssin tärkeä tavoite on kehittää ongelmanratkaisun taitoja, mikä ei tunnu mahdolliselta tarjoamalla valmiita vastauksia tehtäviin. Kuitenkin tehtävien sopiva vaikeustaso on asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Koronatilanteen vuoksi kurssi järjestettiin kokonaan etänä, mikä vaikeutti erityisesti kurssin ohjauksen toteuttamista. Telegram sai melko paljon positiivista palautetta, mutta toisaalta osa opiskelijoista kokee, ettei saanut riittävästi ohjausta. Kurssin II-osassa pyritään tiedottamaan paremmin Zoom-pajasta, jossa oli I-osassa vain vähän osallistujia.

Numeerinen palaute

Arvioi seuraavia väitteitä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä):

Kurssin kokonaisarvosana:

Sanallinen palaute

Mikä kurssilla oli hyvää?

Miten kurssia voisi parantaa?

Muuta palautetta kurssin järjestäjille