Kurssin II-osan palaute

Kurssipalautteen antoi 159 opiskelijaa.

Kurssin II-osan palaute on lähellä kurssin I-osan palautetta, ja monet opiskelijat pitävät kurssia nykyisellään melko toimivana. Palautteessa on monia hyviä havaintoja ja ehdotuksia, jotka tulevat vaikuttamaan kurssin tulevaisuuteen. Erityisesti kurssikirjan sisältöä ja tehtävien palautusjärjestelmää kehitetään tuleville kursseille.

Kuten I-osassa, melko monessa palautteessa esiintyi huoli siitä, että kurssin läpäisyyn vaaditaan viikoittain tietty määrä tehtäviä ja yksittäinen tehtävä voi ratkaista kurssin arvosanan. Toisaalta tämä tilanne on yleensäkin kurssien arvostelussa: jos kurssilla esimerkiksi olisi tentti, kurssin läpäisy ja arvosana riippuisi siitä, miten onnistuu tentissä. Tehtäviin perustuvan arvioinnin tavoitteena on ollut vähentää yksittäisen suorituksen vaikutusta.

Aikatauluihin liittyviä huolia vähentäisi kurssin toteuttaminen aikatauluttomana niin, että tehtäviä voi ratkoa milloin tahansa. Kurssin luennoija pitää tällaista kurssin järjestämistapaa sinänsä hyvänä, mutta kokemus on osoittanut, että kurssin suorittaminen ilman aikataulua voi olla käytännössä monelle vaikeaa, erityisesti koska useimmilla muilla kursseilla kuitenkin on aikataulu tällä hetkellä. Aikatauluttomuus tuntuu sopivan paremmin valinnaiskursseihin, jotka eivät ole kriittisessä asemassa opinnoissa.

Kurssin II-osaa pidettiin I-osaa vaikeampana, ja onkin totta, että kurssin II-osa käsittelee edistyneempiä aiheita kuin I-osa. Tähän liittyen palaute on kuitenkin jakautunutta: joidenkin mielestä tehtävät olivat kohtuuttoman vaikeita eikä kurssin opetus tukenut riittävästi niiden ratkomista, kun taas joidenkin mielestä kurssilla nimenomaan oli hyvää, että tehtäviä joutui tosissaan miettimään ja pystyi kehittymään ohjelmoinnissa ja ongelmanratkaisussa.

Numeerinen palaute

Arvioi seuraavia väitteitä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä):

Kurssin kokonaisarvosana:

Sanallinen palaute

Mikä kurssilla oli hyvää?

Miten kurssia voisi parantaa?

Muuta palautetta kurssin järjestäjille