Sanojen etsiminen Javalla

Kurssin I-osan aloitusluennolla käytiin läpi esimerkki, jossa etsitään suomen ja englannin kielen yhteisiä sanoja. Käytössä ovat seuraavat aineistot:

Seuraava ohjelma lukee sanalistat listoihin ja etsii sitten yhteiset sanat. Silmukka käy läpi kaikki suomen kielen sanat ja tulostaa jokaisen sanan, joka on myös englannin kielen sana.

import java.util.*;
import java.io.*;

public class Sanat {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    ArrayList<String> finnishWords = new ArrayList<>();
    ArrayList<String> englishWords = new ArrayList<>();

    Scanner scanner;
    scanner = new Scanner(new File("suomi.txt"));
    while (scanner.hasNext()) {
      finnishWords.add(scanner.next());
    }
    scanner = new Scanner(new File("englanti.txt"));
    while (scanner.hasNext()) {
      englishWords.add(scanner.next());
    }

    for (String word : finnishWords) {
      if (englishWords.contains(word)) {
        System.out.println(word);
      }
    }
  }
}

Ohjelman suoritus näyttää seuraavalta:

$ java Sanat
abo
adagio
adonis
aerobic
afrikaans
afro
agar
agenda
ah
ai
...

Suoritetaan ohjelma vielä time-komennon kautta, jotta saamme tietää sen suoritusajan:

$ time java Sanat
abo
adagio
adonis
...
zombie
zucchini
zulu

real	2m39.073s
user	2m39.608s
sys	0m0.125s

Sanojen etsiminen vei siis aikaa 2 minuuttia ja 39 sekuntia.

Ohjelman pullonkaula on seuraava rivi, joka tarkastaa, onko sana englannin kielen sana:

      if (englishWords.contains(word)) {

Tämä tarkastus on hidas, koska englannin kielen sanat ovat listassa, josta on hidasta etsiä alkioita. Tehokkaampi tapa on muuttaa koodia niin, että käytössä onkin hajautustaulu:

    HashSet<String> englishWords = new HashSet<>();

Tämän muutoksen seurauksena ohjelma toimii hyvin nopeasti:

$ time java Sanat
abo
adagio
adonis
...
zombie
zucchini
zulu

real	0m0.333s
user	0m0.834s
sys	0m0.052s

Tämä on kurssin tavoite: haluamme oppia käyttämään tietorakenteita ja algoritmeja niin, että saamme aikaan tehokkaita ohjelmia.