Kurssin II-osan palaute

Kurssipalautteen antoi 98 opiskelijaa.

Selkeä palautteesta tuleva viesti on, että kurssin työmäärä koetaan liian suureksi, arvostelutapa liian tiukaksi ja materiaali riittämättömäksi.

Tulevaisuudessa hyvä kokeilu voisi olla muuttaa kurssia niin, että viikoittaisen deadlinen sijasta kaikilla tehtävillä olisi vain yksi deadline kurssin lopussa. Tällöin kurssi joustaisi paremmin esimerkiksi silloin, kun opiskelija sairastuu kurssin aikana. Tässä on riskinä, että tehtävien ratkominen painottuisi kurssin loppuun, mutta toisaalta nykyinen viikoittainen deadline ei ainakaan tunnu toimivan hyvin monilla opiskelijoilla.

Palautteessa on monia toiveita, että kurssilla olisi enemmän luentoja ja ohjausta. Luentojen sijasta kurssilla on ollut eri aiheita käsitteleviä videoita, mutta tulevaisuudessa voisi taas kokeilla perinteisiä luentoja. Toisaalta haasteena tuntuu olevan opetuksen tavoittavuus. Kurssilla järjestettiin pajaohjausta kolmena päivänä viikossa, mutta vain noin kymmenen opiskelijaa viikossa osallistui ohjaukseen. Haasteena on siis, että ohjaus koetaan riittämättömäksi mutta samaan aikaan nykyisessä ohjauksessa on vähän osallistujia.

Palautteesta huolimatta kurssin vaikeustason laskeminen ei tunnu hyvältä idealta. Kurssia olisi mahdollista helpottaa vähentämällä vaadittujen tehtävien määriä ja muuttamalla arvosanarajoja, minkä jälkeen kurssin tulokset näyttäisivät luultavasti paremmilta. Kuitenkaan loppujen lopuksi oleellista ei ole saada tiettyä arvosanaa vaan oppia hyödyllisiä ja kiinnostavia asioita. Myöhemmillä kursseilla ja työelämässä ei ole väliä, minkä arvosanan sai Tirasta vaan mitä taitoja on oppinut.

Kurssi järjestettiin vuosi sitten syksyllä 2020 samalla formaatilla ja saman tasoisilla tehtävillä. Tähän verrattuna tämän syksyn palaute on selvästi kriittisempää ja tyytyväisyys kurssiin on laskenut. Syksyllä 2020 palautteen keskimääräinen kokonaisarvosana kurssille oli 4.42, kun se nyt on 3.96. Tämä on huomattava lasku, jollaista ei yleensä tapahdu kursseilla. Nyt onkin aihetta pohtia, mitä on tapahtunut ja mitä tässä tilanteessa kannattaisi tehdä.

Numeerinen palaute

Arvioi seuraavia väitteitä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä):

Kurssin raskaus (1 = turhan kevyt, 5 = turhan raskas):

Kurssin kokonaisarvosana:

Sanallinen palaute

Miten kehittäisit kurssia?

Muita huomioita