Kurssin I-osan palaute

Kurssipalautteen antoi 82 opiskelijaa.

Palautteesta tulee selkeä viesti siitä, että monet kurssin osallistujat pitävät kurssin tehtäviä liian vaikeina sekä toivoisivat kurssin tueksi enemmän esimerkkejä ja opetusvideoita. Toisaalta palautteessa on myös useita kehotuksia olla helpottamatta kurssia.

Ensi lukuvuonna tulee käyttöön uusi opetussuunnitelma, jonka yhteydessä Tiran aiheiden jaottelu I-osaan ja II-osaan muuttuu. Suunnitelmana on tällöin uudistaa merkittävästi kurssimateriaalia ja lisätä esimerkkejä ja videoita, joita on toivottu palautteessa. Kuitenkin on myös tärkeää, että Tirassa oppii tulevaisuudessakin ongelmanratkaisua eikä materiaali anna liian suoria vastauksia tehtäviin.

Viime syksyn palautteen perusteella tämän syksyn kurssia muutettiin niin, että viikoittaisen deadlinen sijasta kaikilla tehtävillä on yhteinen deadline. Viime syksynä kurssin I-osan läpäisi 52.4 % osallistujista mutta tänä syksynä vain 42.9 % osallistujista. Kuitenkin läpäisymäärän laskusta huolimatta vaikuttaa siltä, että tämän syksyn kurssi on ollut vähemmän stressaava kuin viime syksynä.

Numeerinen palaute

Arvioi seuraavia väitteitä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä):

Kurssin raskaus (1 = turhan kevyt, 5 = turhan raskas):

Kurssin kokonaisarvosana:

Sanallinen palaute

Miten kehittäisit kurssia?

Muita huomioita