Tietorakenteet ja algoritmit

syksy 2023

Kurssin I-osan loppuraportti

Kurssille osallistui 367 opiskelijaa, joista 232 (63.2 %) suoritti kurssin hyväksytysti.

Arvosanajakauma:

Yhteenveto

Tänä syksynä alkoi kurssin materiaalin uudistus, jossa aiemmin käytössä ollut kurssikirja korvaantuu verkkomateriaalilla. Tavoitteena on uudistaa materiaalia niin, että se tukee paremmin kurssin tehtävien suorittamista ja sisältää enemmän esimerkkejä. Yksi merkittävä muutos on, että pseudokoodin sijasta materiaalissa käytetään Python-koodia algoritmien esittämiseen.

Palautteen perusteella monen osallistujan mielestä nykyinen materiaali on hyvää mutta sitä toivottaisiin enemmän. Lisäksi toivottaisiin tekstimateriaalin lisäksi videoita, kuten oli aiemmin kurssilla. Kurssille lisätään tulevaisuudessa sekä tekstimateriaalia että uuteen kurssiin sopivia videoita.

Kurssin tehtävien vaikeudesta on monia näkemyksiä palautteessa. Osa kurssin osallistujista on tyytyväisiä kurssin tarjoamaan haasteeseen, mutta monien mielestä kurssi on liian vaikea erityisesti, jos tavoitteena on korkea arvosana. Tulevilla kursseilla koetetaan selventää tehtäviä ja lisätä niitä tukevaa materiaalia. Kuitenkin kurssilla tulee olemaan hyvin haastavia tehtäviä myös tulevaisuudessa.

Verrattuna kurssin aiempiin toteutuksiin kurssin pääsi nyt läpi selvästi enemmän opiskelijoita. Syksyllä 2022 läpäisyprosentti oli 42.9 %, keväällä 2023 se oli 43.4 % ja nyt se on 63.2 %. Näyttää siis siltä, että kurssin uudistuksen seurauksena läpäisyprosentti on noussut huomattavasti. Tämä on hyvä suunta, kunhan kurssista ei tule liian helppo päästä läpi.

Kurssipalaute

Kurssipalautteen antoi 172 opiskelijaa.

Numeerinen palaute

Arvioi seuraavia väitteitä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä):

Kurssin raskaus (1 = turhan kevyt, 5 = turhan raskas):

Kurssin kokonaisarvosana:

Miten kehittäisit kurssia?

Muita huomioita