Tietorakenteet ja algoritmit

syksy 2023

Kurssin II-osan loppuraportti

Kurssille osallistui 244 opiskelijaa, joista 163 (66.8 %) suoritti kurssin hyväksytysti.

Arvosanajakauma:

Yhteenveto

Palautteen perusteella kurssin uudistukset ovat vieneet kurssia hyvään suuntaan, mutta olisi edelleen tarvetta laajemmalle materiaalille. Erityisesti monessa palautteessa toivotaan kurssin aiheita käsitteleviä videoita. Tulevaisuudessa kurssin materiaalia on tarkoitus kehittää tämän mukaisesti.

Dynaaminen ohjelmointi on erityisen vaikea aihe monelle kurssin suorittajalle, ja dynaamisen ohjelmoinnin viikko koetaan kurssin muita viikkoja vaikeammaksi. Dynaaminen ohjelmointi on tunnetusti vaikea aihe, ja tulevaisuudessa tarkoitus on parantaa erityisesti tähän liittyvää materiaalia.

Palautteesta tulee myös esille, että kurssin viikoilla tehtävien vaikeustason koetaan kasvavan jyrkästi viikon loppua kohden. Hyvä suunta olisi kehittää tehtäviä niin, että vaikeustaso kasvaa tasaisemmin ja tasapaino helppojen ja vaikeiden tehtävien välillä olisi parempi.

Kurssipalaute

Kurssipalautteen antoi 125 opiskelijaa.

Numeerinen palaute

Arvioi seuraavia väitteitä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä):

Kurssin raskaus (1 = turhan kevyt, 5 = turhan raskas):

Kurssin kokonaisarvosana:

Miten kehittäisit kurssia?

Muita huomioita